Palvelut

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen
– työhyvinvointi osaksi liiketoimintaa

HENKILÖSTÖTUOTTAVUUS  JA SEN JOHTAMINEN

Hyvinvoivat esimiehet ja johtajat ovat yrityksen ja kunta-alan paras kilpailuetu

Johtamisvalmennus

JOHTORYHMÄN KEHITTÄMINEN – JOHTORYHMÄVALMENNUS

Johdon coaching

Millaista on hyvä johtaminen ja mitä huonosta johtamisesta seuraa?

 • johtoryhmän jäsenten haastattelut
 • johtoryhmän tilannekartoitus
 • henkinen ja fyysinen hyvinvointi

 • johtoryhmän jäsenen / esimiesten työhyvinvointi – työn imu
 • työuupumuksen tunnistaminen, ehkäisy ja selviytymiskeinot
 • esimiesvalmennus

Valmennuksen yhteydessä tarjoan lisäksi asiakkailleni vieläkin parempaa ja kokonaisvaltaisempaa mitattuun tietoon henkilökohtaisen Firstbeat Hyvinvointianalyysimittauksen.

HALLITSE STRESSIÄ, PALAUDU PAREMMIN, LIIKU OIKEIN

Firstbeat Hyvinvointianalyysi kertoo kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. Ympärivuorokautinen sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutusta. Tieteellisesti kehitetty Hyvinvointianalyysi kertoo kehon voimavaroista ja nostaa pöydälle asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä.

ESIMIEHEN TYÖHYVINVOINTI JA HYVINVOINNIN JOHTAMINEN

 • työkykyjohtaminen
 • esimiehen työhyvinvointi – työn imu
 • työpahoinvoinnin työuupumuksen tunnistaminen  ja selviytymiskeinot
 • tulevaisuuden työkyky
 • esimiehillä riittävästi välineitä edistää työhyvinvointia ja olla työntekijöiden tukena.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi havainnollistaa elintapojesi ja hyvinvointisi yhteyden.
Näe miksi yritykset ja hyvinvoinnin ammattilaiset suosittelevat Hyvinvointianalyysia: At the Heart of Life

Valmennuksen yhteydessä voidaan toteuttaa Firstbeat Hyvinvointianalyysi.

”Esimiehen tulisi kysyä työntekijöiltä, Miten voit.  Myös esimiehen esimieheltä tulisi löytyä aikaa kysyä, Miten esimies voi työssään”  

“Kun työntekijä uupuu, on apu usein liian myöhässä”

Tuotan palveluja kumppanuuksien kanssa. Työkykyyn liittyvissä hankkeissa johdan valmennuksen yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa. Samalla vaikutetaan myönteisesti henkilöstötuottavuuteen ja työssä jaksamiseen. Yhteistyökumppaneita ovat työterveyshuollon asiantuntija, lääkäri, psykologi, työnohjaaja, fysioterapeutti jne.

Missio:

Johtajuutta tarkastelen ihmisten ja itsensä johtamisen näkökulmasta.

Itsensä johtaminen on omasta työhyvinvoinnista huolehtimista.

Katse eteenpäin johtoryhmätyöskentelyssä, ei peräpeiliin.