Kunnille

Johtoryhmän jäsenten oma työhyvinvointi

Työuupumuksesta – työhyvinvointiin

Työuupumuksen, uupumuksen, väsymyksen ja stressin tunnistaminen johtamistyössä

Hyvä henkilöstöjohtaminen  – henkilöstötuottavuus

Esimiehen tuki

Firstbeatmittaukset – henkilökohtainen työhyvinvointi ja palautuminen