Henkilöstötuottavuus ja sen johtaminen

Hyvinvoivat esimiehet ja johtajat ovat yrityksen ja kunta-alan paras kilpailuetu

Johtoryhmän kehittäminen – johtoryhmävalmennus

Millaista on hyvä johtaminen ja mitä huonosta johtamisesta seuraa?

·    itsensä johtaminen

·    esimiehen tuki

·    vuorovaikutushenkinen ja fyysinen hyvinvointi

·    johtoryhmän jäsenen työhyvinvointi – työn imu (ei työssä tylsistymistä eikä työuupumusta)

·    työuupumuksen tunnistaminen, ehkäisy ja selviytymiskeinot

·    johtoryhmän tilannekartoitus

·    johtoryhmän jäsenten haastattelut

Sovitaan yritys- ja kuntakohtaisesti valmennuskerrat ja johtoryhmävalmennukseen liittyvät teemat.

Valmennuksen yhteydessä tarjoan lisäksi asiakkailleni vieläkin parempaa ja kokonaisvaltaisempaa mitattuun tietoon henkilökohtaisen Firstbeat Hyvinvointianalyysimittauksen.